valmaks.rs

NMC INSUL TUBE - ROLEIzolacija za instalacije hladne i tople vode sa parnom branom - u 2021. godini otpornost na difuziju vodene pare je ≥ 10 000 grejanje grejanje klimatizacija klimatizacija izolacija izolacija vodovodvodovod i kanalizacija pritisakodržavanje pritiska i ekspanzione posude Raspisujemo konkurs za radno mesto inženjera prodaje: Diplomirani mašinski inženjer - smer termotehnika VIŠE... VALMAKS d.o.o. je osnovan 2011.

スーパーコピー服

いったいなぜ、身なりを整えることがそれほど重要なのでしょうか。
22 回答
ブランド服コピー
2022 年 12 月 19 日
モンクレールコピー
人にとって服装はどれくらい重要ですか?
12の答え
2023 年 6 月 4 日

0.789

Oglas za posao

Raspisujemo konkurs za radno mesto inženjera prodaje:

Diplomirani mašinski inženjer - smer termotehnika

Više...

Delatnost

VALMAKS d.o.o. je osnovan 2011. godine. Delatnost VALMAKSa se odvija u više pravaca:

  • promet opreme za GASNE INSTALACIJE
  • promet opreme za GREJANJE
  • promet opreme za KLIMATIZACIJU
  • promet INDUSTRIJSKE ARMATURE
  • promet opreme za VODOVODNE INSTALACIJE
  • promet opreme za SANITARNE INSTALACIJE
  • promet opreme za KANALIZACIONE INSTALACIJE
Više...

Vizija

Vizija VALMAKSa je da u svojoj delatnosti bude lider na domaćem i regionalnom tržištu i da doprinosi poboljšavanju ekonomskog blagostanja i kvaliteta života društva u celini.

Više...

Misija

Misija naše kompanije je da vrhunskom organizacijom, profesionalizmom, savremenom tehničkom opremljenošću i kvalitetom svojih proizvoda i usluga nadmašimo konkurenciju, da budemo kompanija kojom će se zaposleni ponositi i biti joj odani, u kojoj će imati mogućnost da se usavršavaju i napreduju i da prema svojim sposobnostima i mogućnostima doprinose razvoju kompanije.

Više...

Poslovna politika

Tržišna afirmacija i unapređenje poslovnih procesa, uz dosledno pridržavanje najstrožih standarda u oblastima kojima se bavimo, primarni su CILJEVI poslovne politike VALMAKSa.

Više...