Oventrop
Kombi ventil navojni

Cocon QTZ i QTR PN16/25

Kombi ventil navojni

Oventropov regulacioni ventil “Cocon QTZ” je kombinovani ventil
koji se sastoji od jednog automatskog regulatora protoka (nominalna
vrednost ručno podesiva) i regulacionog ventila. Regulacio-
ni ventil može biti opremljen sa pogonom, temperaturnim kontro-
lerom ili termostatskom glavom (priključak M 30 x 1.5). Regulacioni ventil “Cocon Q” je predviđen da se instalira u grejn -
im i rashladnim sistemima sa zatvorenim strujnim krugovima (npr.
centralni ili podni grejni sitemi, fan- coil jedinice, rashladne tavani-
ce ventilator konvektori itd.).
On radi kao automaska kontrola protoka nezavisno od pritiska (hidrauličko balansiranje) i može da kontroliše promene ( napr. sobni termostati) promenom protoka u sprezi sa pogonom, ter-
mostatima i kontrolerima temperature.


Tehnički podaci:
Radni podaci
Max. radna temperatura: 120°C
Min. radna temperatura: -10°C


Max. radni pritisak: 16 bar (1600 kPa) / 25 bar (2500 kPa)
Voda ili mešavina vode i etilen/ propilen-glikola (max. 50%), ph-vrednost 6.5-10


 


Kontrolni opseg :


Kontrolni opseg [l/h](min.-max.)


Diferencijalni pritisak p1-p3(min.-max.)


DN10   30- 210 l/h   (dp  0.2 bar-4 bar (20 kPa-400 kPa)) PN16


DN10   30- 210 l/h   (dp  0.1 bar-6 bar (10 kPa-600 kPa)) PN25


DN10    90- 450 l/h  (dp  0.2 bar-4 bar (20 kPa-400 kPa)) PN16


DN10   150- 700 l/h  (dp  0.13 bar-6 bar (13 kPa-600 kPa)) PN25


DN15   30- 210 l/h   (dp  0.2 bar-4 bar (20 kPa-400 kPa)) PN16


DN15   30- 210 l/h   (dp  0.1 bar-6 bar (10 kPa-600 kPa)) PN25


DN15   90- 450 l/h   (dp  0.2 bar-4 bar (20 kPa-400 kPa)) PN16


DN15  150- 700 l/h  (dp  0.13 bar-6 bar (13 kPa-600 kPa)) PN25


DN15  150-1050 l/h  (dp  0.2 bar-4 bar (20 kPa-400 kPa)) PN16


DN15  200-1300 l/h  (dp  0.16 bar-6 bar (16 kPa-600 kPa)) PN25


DN20  150-1050 l/h  (dp  0.2 bar-4 bar (20 kPa-400 kPa)) PN16


DN20  180-1300 l/h  (dp  0.15 bar-4 bar(15 kPa-400 kPa)) PN16


DN20 250 -1800 l/h (dp  0.18 bar-6 bar (18 kPa-600 kPa)) PN25


DN25  300-2000 l/h  (dp  0.15 bar-4 bar(15 kPa-400 kPa)) PN16


DN25  400-2500 l/h  (dp  0.20 bar-6 bar(20 kPa-600 kPa)) PN25


DN32  600-3600 l/h  (dp  0.15 bar-4 bar(15 kPa-400 kPa) PN16


DN32  600-4800 l/h  (dp  0.23 bar-6 bar(23 kPa-600 kPa)) PN25


DN40   1.5 - 7.5 11.5 l/h (dp 0.2 bar-4 bar (20 kPa-400 kPa)) PN 25
DN40   1.5 - 7.5 11.5 l/h (dp 0.2 bar-4 bar (20 kPa-400 kPa)) PN16
DN50    2.5 - 10.0 15.0 l/h (dp 0.2 bar-4 bar (20 kPa-400 kPa)) PN25


DN50    2.5 - 10.0 15.0 l/h (dp 0.2 bar-4 bar (20 kPa-400 kPa)) PN16
DN50    3.5 - 14.0 18,5 l/h (dp 0.2 bar-6 bar (20 kPa-400 kPa)) PN 25


 

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1146004 1225 OVENTROP "Cocon QTZ" DN15 30-210 l/h --
1146204 1226 OVENTROP "Cocon QTZ" DN15 150-1050 l/h --
1146104 1227 OVENTROP "Cocon QTZ" DN15 90-450 l/h --
1146006 1228 OVENTROP "Cocon QTZ" DN 20 150-1050 l/h --
1146106 1229 OVENTROP "Cocon QTZ" DN 20 180-1300 l/h --
1146108 1230 OVENTROP "Cocon QTZ" DN 25 400-2000 l/h --
1146110 1231 OVENTROP "Cocon QTZ" DN 32 600-3600 l/h --
1146112 1232 OVENTROP "Cocon QTR" DN40 1500-7500 l/h --
1146116 1233 OVENTROP "Cocon QTR" DN50 2500-10000 l/h --
X
<
Poruči

Narudzbenica

Trenutno nemate ni jedan proizvod u listi.