Nova generacija diktir sistema Flamcomat G4

Ekspanziona jedinica sa pumpom - za jednostavno održavanje pritiska

Osobine i prednosti:

  • Jednostavno puštanje u rad
  • Skalabilno zahvaljujući opciji Master-Slave
  • Pouzdane performanse kroz uravnoteženje opterećenja bitnih komponenti
  • Pogodno za instalacije sa visokim temperaturama (> 110 °C)
  • Efikasan rad i niska potrošnja energije
  • Pogodno za Flamconnect daljinsku uslugu